Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Po Dniach Henrykowskich
11-07-2013

Po Dniach Henrykowskich

Data wydarzenia: 11-07-2013

W dniach 5 -7 lipca 2013 roku odbyła się 10 Edycja Henrykowskich Dni w Siemczynie. Powiat Drawski reprezentowany był przez Wicestarostę Andrzeja Brzemińskiego. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz obchodów XV- lecia Powiatu Drawskiego.

Impreza zorganizowana została pod honorowym patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Burmistrza Czaplinka Adam Kośmidra, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Ewę Stanecką, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Paulinę Florjanowicz oraz Dyrektora Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Cezarego Nowakowskiego.

Organizatorem „Dni” było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie przy współudziale mieszkańców wsi, Urzędu Gminy Czaplinek i CzOK oraz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”. Uczestnicy mogli liczyć na wiele atrakcji, m.in.: konferencję historyczną (z dziejów ziemi drawskiej), prezentację stoisk muzealnych, stoisk rzemieślniczych, stoisk gastronomicznych (zachodniopomorski produkt regionalny), grup rekonstrukcyjnych i pokazy mody pałacowej (odtwórcy historii XVII i XVIII wiek), występy artystyczne (zespoły ludowe i śpiewacze z regionu), czy koncert symfoniczny. 

Rokrocznie we wsi Siemczyno znajdującej się przy drodze krajowej nr 20 pomiędzy Czaplinkiem, a  Złocieńcem leżącej nad Zatoką Henrykowską Jeziora Drawskiego odbywają się latem Dni Henrykowskie. Pomysł zrodził się około 10 lat temu. Inspiracją była dawna nazwa Siemczyna, czyli Heinrichsdorf. Nazwę tę nadano wsi na cześć jej legendarnego założyciela Heinricha, który był w zakonie templariuszy. Wieś założona została w XIII w., (pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1292). Jeszcze po wojnie stosowano spolszczoną nazwę i wieś do 1947 roku nazywała się Henrykowo, kiedy to przemianowano ją na obecne Siemczyno.

Przypomnijmy:

w tym roku mija 15 lat od ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce. Z tego względu Powiatu Drawski zaplanował szereg działań podsumowujących ten istotny jubileusz.

Zgodnie z zasadą subsydiarności powiaty przejęły te zadania, których zasięg i zakres przekracza możliwości gmin. Zadaniem powiatu jest np. rejestracja i aktywizacja bezrobotnych. Wynika to ze specyfiki rynku pracy - miejsca pracy dla mieszkańców jednej gminy mogą być tworzone w gminie sąsiedniej, stąd koordynację działań powierzono administracji ponadgminnej. Analogicznie przedstawia się sytuacja w sferze edukacji. Kompetencje powiatu obejmują szkoły ponadgimnazjalne oraz niektóre szkoły specjalne. Powiat zajmuje się również m.in. szeroko rozumianą pomocą rodzinie i pomocą społeczną, promocją i ochroną zdrowia, drogami powiatowymi, bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową, ochroną praw konsumenta, administracją architektoniczno - budowlaną, geodezją i kartografią, rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, ochroną środowiska, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką. Powiat prowadzi także szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami pozarządowymi, zlecając im różnorodne zadania publiczne do wykonania.

Piętnasta rocznica funkcjonowania obchodzona jest przez wszystkie powiaty w Polsce. Powiat Drawski wkroczył w ten okres szczególnie dumny: ZAJĄŁ I MIEJSCE W KRAJU w najważniejszym rankingu samorządowym, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich (w kat. do 60 tys. mieszkańców).

O wszystkich imprezach odbywających się w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia Powiatu Drawskiego będziemy informować na bieżąco.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona