Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Święto Wody
24-06-2013

Święto Wody

Data wydarzenia: 24-06-2013

W dniu 6 lipca 2013 roku nad Jeziorem Busko w Żabinku w gminie Wierzchowo, przeprowadzone zostaną zawody sportowe z okazji „Święta Wody” pod patronatem honorowym Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli oraz Wójta Gminy Wierzchowo Jana Szewczyka. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz obchodów XV- lecia Powiatu Drawskiego.

Impreza zostanie poprzedzona paradą smoków chińskich, przygotowanych przez uczestników konkursu na najładniejszego smoka. Podczas zawodów sportowych odbędą się wyścigi na smoczych łodziach, przeciąganie smoczych łodzi, triatlon oraz turniej piłki siatkowej, rozstrzygnięty zostanie również konkurs na najładniejszego smoka.

Przewidziano także warsztaty rybne w celu integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Zwycięzcy rozgrywek cieszyć się będą różnymi nagrodami, w tym pucharem przechodnim dla zwycięskiej drużyny oraz medalami.

Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach osi priorytetowej 3 - Małe Projekty.

Przypomnijmy:

w tym roku mija 15 lat od ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce. Z tego względu Powiatu Drawski zaplanował szereg działań podsumowujących ten istotny jubileusz.

Zgodnie z zasadą subsydiarności powiaty przejęły te zadania, których zasięg i zakres przekracza możliwości gmin. Zadaniem powiatu jest np. rejestracja i aktywizacja bezrobotnych. Wynika to ze specyfiki rynku pracy - miejsca pracy dla mieszkańców jednej gminy mogą być tworzone w gminie sąsiedniej, stąd koordynację działań powierzono administracji ponadgminnej. Analogicznie przedstawia się sytuacja w sferze edukacji. Kompetencje powiatu obejmują szkoły ponadgimnazjalne oraz niektóre szkoły specjalne. Powiat zajmuje się również m.in. szeroko rozumianą pomocą rodzinie i pomocą społeczną, promocją i ochroną zdrowia, drogami powiatowymi, bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową, ochroną praw konsumenta, administracją architektoniczno - budowlaną, geodezją i kartografią, rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, ochroną środowiska, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką. Powiat prowadzi także szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami pozarządowymi, zlecając im różnorodne zadania publiczne do wykonania.

Piętnasta rocznica funkcjonowania obchodzona jest przez wszystkie powiaty w Polsce. Powiat Drawski wkroczył w ten okres szczególnie dumny: ZAJĄŁ I MIEJSCE

W KRAJU w najważniejszym rankingu samorządowym, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich (w kat. do 60 tys. mieszkańców).

O wszystkich imprezach odbywających się w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia Powiatu Drawskiego będziemy informować na bieżąco.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona