Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Akcja "Razem Przeciw Marnowaniu"
10-12-2020

Akcja "Razem Przeciw Marnowaniu"

Data wydarzenia: 10-12-2020

Organizacja Jeronimo Martins Polska S.A pragnie poinformować o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. Organizacje ze statusem OPP chcące wspólnie w naszym regionie przeciwdziałać marnowaniu żywności, proszone są o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
a)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b)   wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c)   działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.
 
Powrót