Środek powiatu - geodezyjne stanowisko edukacyjne Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

W związku z otrzymaniem pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt PROW na lata 2007 - 2013 informujemy, iż w listopadzie 2014 roku  została zakończona realizacja  operacji  pt. “Geodezyjny środek powiatu drawskiego - geodezyjne stanowisko edukacyjne”, której celem jest rozwinięcie turystyki i rekreacji poprzez budowę geodezyjnego stanowiska edukacyjnego zawierającego elementy różnych znaków i obiektów geodezyjnych wraz z informacją o tych znakach a także oznakowanie obiektów małej infrastruktury co spowoduje zainteresowanie i wzrost atrakcyjności oferty turystycznej na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Operacja została zrealizowana w woj. zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gm. Złocieniec, obręb Stawno, na dz. nr 138/7 na szlaku pieszym i rowerowym. Elementy, które wieńczą całą inwestycję to tablice informacyjne z informacją o punktach osnowy geodezyjnej, o granicach i znakach granicznych, o powstaniu i realizacji pomysłu - środek powiatu, przykłady stabilizacji różnymi znakami geodezyjnymi, przekroje posadowienia znaków geodezyjnych z podcentrem, wieża triangulacyjna- widokowa. Miejsce to zostało atrakcją lokalnej turystyki  pieszej  i rowerowej. Wypoczynkowi służy również miejsce z ławką i stołem.
Efektem tej operacji ma być popularyzacja aktywnego wypoczynku połączonego z ciekawym poznaniem zawodu geodety i nauki jaką jest geodezja.
 
Więcej informacji - link
Powrót