Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Regionalny konkurs fotograficzny pt. Drawa i jej dopływy – uchwyć chwilę...
10-06-2016

Regionalny konkurs fotograficzny pt. Drawa i jej dopływy – uchwyć chwilę...

Data wydarzenia: 10-06-2016

Istnieją dwa rodzaje fotografów: tacy, którzy komponują zdjęcia, i tacy, którzy je robią. Pierwsi pracują w pracowniach, dla drugich świat jest pracownią. I dla tych nie istnieje zwyczajność, każda rzecz w ich życiu może być źródłem inspiracji.
Ernst Haas
 
Regionalny konkurs fotograficzny pt. Drawa i jej dopływy – uchwyć chwilę...
 
Regulamin
 
Organizator:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Ul. Połczyńska 6, 78 -520 Złocieniec
Tel. 94 36 71 455, Tel. Kom. 609 134 222
 
Przedmiot i warunki konkursu:
Konkurs o zasięgu regionalnym adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych.
Do konkursu zapraszamy mieszkańców powiatu drawskiego , z Gminy Połczyn Zdrój- źródła rzeki Drawy znajdują się w Rezerwacie Przyrody-„ Dolina Pięciu Jezior”oraz z Krzyża Wielkopolskiego
 
Cele konkursu:
- zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek do poznania piękna terenu
- poznanie rzeki Drawy i jej dopływów
- rozwijanie umiejętności obserwacji i utrwalanie jej za pomocą fotografii
- nawiązanie współpracy różnych środowisk kulturalnych
- wyrażanie siebie poprzez sztukę
- prezentacja wybranej fotografii w przestrzeni publicznej ( format 100x70) Podczas imprezy kulturalnej „ Święto Drawy „ – 2016
 
Warunki uczestnictwa:
- przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć rzeki Drawy lub jej dopływów
- przesłanie max. 3 prac drogą elektroniczną na adres: grafik.zok.@wp.pl
- zdjęcia zrobione w największej rozdzielczości – 300 dpi ( zła jakość dyskwalifikuje zdjęcie do dużego wydruku 100x70)
- wykonane po 1.01.2014 roku
- nigdy wcześniej nie publikowane w celach komercyjnych bądź reklamowych
- każde zdjęcie musi zawierać metryczkę z opisem:
1. tytuł zdjęcia
2. opis zdjęcia ( gdzie zostało wykonane i w jakich okolicznościach) 3. imię i nazwisko autora, wiek, adres, e mail, telefon Zdjęcia należy przesłać do 4 lipca 2016 r.
4. Powołane przez organizatora konkursu jury wyłoni 30 zdjęć, które zostaną wydrukowane w dużym formacie 100x70 i zaprezentowane na wystawie podczas Święta Drawy tj. 30,31.07.2016 r. na Deptaku w Złocieńcu Wystawa następnie będzie prezentowana w miastach przez które przepływa rzeka Drawa ( Czaplinek, Drawsko Pom, Kalisz Pomorski, ( przepływa przez wieś Prostynię, gmina Kalisz Pom.), Drawno, Połczyn Zdrój (w gminie Połczyn Zdrój w okolicach wsi Zdroje znajduje się źródło Drawy), Rzepczyno, Lubieszewo, Krzyż Wielkopolski.
 
Postanowienia końcowe
    Przysłane na konkurs zdjęcia przechodzą na własność organizatora - ZOK, i mogą być wykorzystane wyłącznie w celach promocyjnych regionu
    Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r.(Dz. U. z2002. Nr 101,poz926, z póź. zm.)
    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie ( ok. 21 lipca 2016)
 
koordynator konkursu Elżbieta Kordek
w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić – Tel. 694 600 709
--
Złocieniecki Ośrodek Kultury
78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6
tel.943671455, fax.943671139
NIP 674-10-04-170
Powrót