Zabytki i miejsca warte odwiedzenia Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne

Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne

  • W gminie Czaplinek:
 

Spyczyna Góra – Jezioro Prosino: Szlak oznakowany stylizowaną czaplą. Prowadzi od Starego Drawska przez Żerdno, Spyczynę Górę, Kuźnicę Drawską do jeziora Prosino koło Kluczewa. Długość 16,5 km, orientacyjny czas przejścia 6 godzin. Trasa wiedzie przez najciekawsze krajobrazowo fragmenty Gminy Czaplinek, w tym dolinę Drawy i Spyczynę

Górę. Trasa dostępna zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Może być bardzo interesująca także dla amatorów nordic walkingu.

Wyspa Bielawa: Szlak oznakowany stylizowanym kormoranem. Na trasie, długości 4 km (orientacyjny czas przejścia 1,5 godziny), wyznaczono osiem przystanków pokazujących różnorodność przyrody tej dużej wyspy. Ścieżka przeznaczona jest do turystyki pieszej.

Kukówka: Szlak oznakowany stylizowaną niezapominajką. Ścieżka prowadzi od cmentarza w miejscowości Czarne Wielkie, przez górę Kukówkę, najwyższe wzniesienie na terenie Gminy Czaplinek do jeziora Kołbackiego, tuż przy Czarnem Wielkim. Długość trasy 4 km, orientacyjny czas przejścia 1,5 godziny, zlokalizowano na niej 5 przystanków. Trasa dostępna dla turystyki pieszej i rowerowej.

 

 
  • W gminie Drawsko Pomorskie:

"Dzikowo - Karwice", 5 km, czas przejścia - 2 godz.
Prowadzi z leśniczówki łowieckiej "Dzikowo" do Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego w Karwicach. Na trasie zlokalizowano 9 przystanków: ekologiczna rola lasu, wyłączny drzewostan nasienny, ochrona lasu, fazy rozwojowe drzewostanu sosnowego, bagno śródleśne, odnowienie naturalne buka, poletko łowieckie, zielony dom, sukcesja ekologiczna. Na dość długim odcinku ścieżka przebiega wspólnie z czerwonym szlakiem rowerowym "Dookoła jeziora Lubie".
 
"Park Ziemsko - Zalewy Studnickie", 2 km, czas przejścia - 1 godz.
Ścieżka została wykonana przez Nadleśnictwo Drawsko w 2004r. w rocznicę 80-lecia Lasów Państwowych. Trasa powstała z myślą o przeniesieniu w plener lekcji ochrony przyrody, nauczania o środowisku naturalnym, biologii z elementami botaniki i ornitologii. Łączna długość ścieżki to ok. 2 km z czego 0,8 km wokół Zalewu Studnickiego i 1,2 km w parku Ziemsko. Na terenie parku występuje 35 gatunków drzew, 30 gatunków krzewów, a na terenie zalewu zaobserwowano 38 gatunków ptaków.
 
"Park Jankowo", 3 km, czas przejścia - 1 godz.
Powstała w 2006 roku, rozpoczyna się przy zabytkowym spichlerzu z 1906 roku, zaprojektowanym przez światowej śławy architekta Waltera Gropiusa. Trasa wiedzie po zabytkowym parku dworskim o powierzchni 8 ha. Park sąsiaduje ze starym cmentarzem ,przy którym znajduje się stanowisko cisów (ok. 70 sztuk). Do najciekawszych obiektów na trasie należą: główna aleja parku, zabytkowa altana, Góra Konwaliowa, źródliska, kaskadowy system dawnych stawów pstrągowych. 
 
"Park Żołędowo"
Wiedzie po terenie zabytkowego parku dworskiego.
 
  • W gminie Kalisz Pomorski:

Leśna ścieżka edukacyjna - 2,6 km, czas przejścia - 1 godz.
Rozpoczyna się i kończy na stadionie miejskim nad jeziorem Młyńskim. Na trasie  zlokalizowano kilka przystanków w tablicami edukacyjnymi, m.in. drzewa pomnikowe i ptaki leśne. Do najciekawszych obiektów na trasie zalicza się kamień szlifierski, którego - według podania -  mieszkańcy Kalisza używali niegdyś do szlifowania języków kłamcom i gburom. Ta dotkliwa kara nawracała ich na drogę prawdy i uczyła grzeczności. Po 1945 roku kamień szlifierski zaginął. W 2003 roku natknięto się na niego podczas prac leśnych. Został odrestaurowany i powrócił na swoje dawne miejsce.
 
  • W gminie Złocieniec:

"Jezioro Czarnówek", 5 km, czas przejścia - 2 godz.
Ścieżka oznakowana jest za pomocą 14 tablic przystankowych. Jej celem jest przybliżenie specyfiki jeziora oligotroficznego (o dobrze natlenionej i ubogiej w minerały wodzie oraz małej ilości osadów). Na trasie ścieżki znajdują się cenne przyrodniczo ekosystemy: rezerwat przyrody z chronioną lobelią jeziorną, torfowiska wysokie oraz bór bagienny. Przez cały rok odbywają się tu zajęcia przygotowywane przez leśników dla różnych grup wiekowych. 
 
Ścieżka przyrodnicza w Parku Żubra
Wytyczona w 2010 roku, dobrze oznakowana, prowadząca do 300 - letnich buków oraz cisów. Wśród pozostałego starodrzewu dominują też graby, dęby szypułkowe, jesiony, kasztanowce, klony, lipy drobnolistne oraz świerki. Umieszczone na poszczególnych stanowiskach tablice pozwalają zapoznać się z tutejszym ekosystemem.
 


Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona