Zabytki i miejsca warte odwiedzenia Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rezerwaty

Rezerwaty

  • Torfowisko nad jeziorem Morzysław Mały
Najstarszy rezerwat w parku. Położony w gminie Złocieniec, obejmuje swym zasięgiem obszar o pow. 7,57 ha. W skład rezerwatu wchodzi jezioro o pow. 3,60 ha oraz przyległe do niego torfowisko. Napotkać tu można szereg rzadkich i cennych roślin związanych z siedliskami mokrymi, w tym również roślin reliktowych. Występuje tu: ok. 112 roślin naczyniowych, 48 gatunków mszaków i 4 gatunki porostów.
 
  • Jezioro Czarnówek
Rezerwat wodno-florystyczny o powierzchni 11,9 ha, położony w gminie Złocieniec. Powstał w celu zachowania charakteru jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Ze względu na specyficzny charakter jezioro jest rzadkością w Polsce. Wody odznaczają się niską koncentracją związków mineralnych, przyswajalnych przez rośliny. Naturalne otoczenie rezerwatu sprzyja występowaniu różnorodnej roślinności.
 
  • Jezioro Prosino
Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 81 ha, położony w gminie Czaplinek w pobliżu miejscowości Kluczewo. W skład rezerwatu wchodzi jezioro wraz z okalającymi je szuwarami i zaroślami. Przez zbiornik przepływa rzeka Drawa. Jego maksymalna głębokość wynosi 1,8 m, długość ok.1300 m, największa szerokość 700 m, a długość linii brzegowej wynosi 3800 m. Bujna roślinność brzegowa oraz zabagnienie w pasie ok. 50 m utrudnia dostęp do jeziora oraz sprzyja bytowaniu i lęgom ptaków. Z powodu niewielkiej głębokości i dużego stopnia eutrofizacji jezioro jest bogatym żerowiskiem dla ptaków wodnych.
  • Zielone Bagna
Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 55,38 ha, usytuowany w gminie Ostrowice. Otoczony użytkami rolnymi, nie ma połączenia z terenami leśnymi. Główną część rezerwatu stanowi torfowisko wysokie, o powierzchni ponad 44 ha, ze śladami aktywnej eksploracji torfu. Stwierdzono tu występowanie prawie 200 gatunków roślin naczyniowych, 72 gatunków mchów i aż 16 gatunków torfowców. Występują też gatunki podlegające całkowitej i częściowej ochronie.
  • Brunatna Gleba
Położony w gminie Czaplinek obszar chroniony o powierzchni 1,1 ha - powstał w wyniku ostatniego zlodowacenia bałtyckiego oraz działalności wód, szczególnie rzeki Drawy. Rezerwat utworzono ze względów naukowych i dydaktycznych oraz w celu ochrony typowo wykształconej leśnej gleby brunatnej wraz ze ściółką i runem.
  • Rezerwat Leśny Sośnica
Utworzony w 1974 r., powstał w celu ochrony starodrzewia dębowo-bukowego, mającego cechy pomorskiego lasu pierwotnego. Na jego terenie znajduje się jedno z wyższych wzniesień w tutejszym paśmie morenowych - wzgórze zwane “Mylną Górą”.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona