Zabytki i miejsca warte odwiedzenia Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Czaplinek - zabytki i miejsca warte odwiedzenia

Czaplinek - zabytki i miejsca warte odwiedzenia

Kościół parafialny pw. Św. Trójcy - jest to najstarsza murowana budowla w Czaplinku, powstała prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV w. Wewnątrz znajduje się unikalny barokowy ołtarz baldachimowy. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica kozłowa, na której zawieszone są dzwony zamówione w 1730 r. u kołobrzeskich ludwisarzy
 
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.  w Czaplinku - wybudowany w latach 1829-1832 według projektu wybitnego architekta Fryderyka Karola Schinkla. Wzniesiony został  na planie krzyża, w stylu zawierającym cechy neoromańskie i klasycystyczne. We wnętrzu świątyni znajdują się neogotyckie organy z 1862 roku,  polichromie ścienne z lat 1954 - 1956, ceramiczna mozaika z 1976 roku oraz drewniane rzeźby wykonane przez czaplineckiego rzeźbiarza Edwarda Szatkowskiego
 
 
Niezwykła ulica Studzienna w Czaplinku - brukowana, pełna uroku ulica Studzienna przyciąga możliwością odwiedzenia ryglowego domostwa z 1841. To Otwarty zabytek, siedziba Stowarzyszenia „Akademia Twórczych Umiejętności ToTu”. W auten­tycznym otoczeniu obiektu zabytkowego podziwiać można zarówno kunszt dawnych budowniczych, jak i dzisiejszych mistrzów mo­delarstwa (kolekcja miniatur zabytków ryglowych z terenu Pojezierza). Otwarty zabytek organizuje również war­sztaty tematyczne (rękodzieło, rzemiosło, ginące zawody). Można tam też zakupić oryginalne pamiątki i wyroby artystyczne. Co roku, w sierpniu, Stowarzyszenie organizuje Imieniny Ulicy Studziennej, tematyczną imprezę kulturalną. Szczegóły na: www.totuczaplinek.pl oraz pod nr tel. 512 338 957

 

 

Kamienna droga w Pławnie - prowadzi ona od strony XIX-wiecznego dworu w Pławnie w kierunku łąk leżących w zagłębieniu terenowym stanowiącym przedłużenie doliny jezior Pławno i Pławskie Małe. W tej dolinie ta krótka droga kończy swój bieg łącząc się ze starą drogą biegnącą od strony Żelisławia w kierunku Broczyna. Na kilkudziesięciometrowym odcinku drogi, po obu jej stronach ustawione są wielkie głazy pochodzenia polodowcowego. To one decydują o niezwykłości tej drogi. Kamienie ustawiono prawdopodobnie w II połowie XIX wieku z polecenia ówczesnego właściciela posiadłości ziemskiej w Pławnie. Ściągnięte z okolicznych pól głazy narzutowe posłużyły jako oryginalna ozdoba drogi prowadzącej do dworu. O XIX-wiecznym pochodzeniu drogi świadczą również ślady świdra, za pomocą którego rozłupywano głazy (źródło: Zbigniew Januszaniec)

 

„Wakacje z Gotami”, czyli wycieczka do Kamiennych Kręgów - w lesie, pomiędzy Pławnem a Starym Kaleńskiem, znajduje się niezwykłe miejsce związane z historią starożytnej Europy. Spomiędzy sosen i leśnej ściółki wyłaniają się większe i mniejsze głazy oraz kamienie, dając świadectwo bytności na naszych ziemiach w I-III w. n.e. wschodniogermańskiego ludu Gotów. Jest to jedno z nielicznych w pełni zachowanym skupisk kamiennych kręgów na Pomorzu. Duże nadzieje badacze pokładają w kurhanie, usytuowanym obok jednego ze znalezionych kręgów. Prawdopodobnie był on miejscem pochówku. Wokół kręgu odnaleźć można zagłębienia w gruncie, świadczące o innych grobach. Wg danych posiadanych przez badaczy zostały one zrabowane niedługo po odejściu z tych ziem Gotów, tj. najpóźniej w III w n.e. Spacery edukacyjne na stanowisko organizuje Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne „Kamienne kręgi”, tel. +48 502 033 050 

Sławogród - współczesna rekonstrukcja średniowiecznej warowni. Odbywają się tam walki rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł, jest także możliwość wykupienia noclegu w historycznych chatach. Warto także rozegrać grę terenową "Poszukiwacze skarbu". Gród usytuowany jest w północnej części miasta, przy rozwidleniudróg 163 i 171.
 
 
Pomnik Papieża –dzieło poznańskiego rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego.Ufundowany ze zbiórek pomnik ustawiono w 2005 roku nad samą wodą, przy brzegu jeziora Drawsko,  na pamiątkę pobytu w Czaplinku księdza Karola Wojtyły - przyszłego Papieża - uczestniczącego wraz z grupą młodzieży w roku 1955 w rozpoczynającym się  na jeziorze Drawsko spływie kajakowym rzeką Drawą
 
 
Pomnik rybaka - drewniany pomnik rybaka, Pawła Wasznika, stoi pośrodku rynku miejskiego, obok kościoła Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoZ pomnikiem związana jest ciekawa legenda. W 1422 r., gdy zamek Drahim znajdował się w rękach Krzyżaków, mieszczanie z Drawska Pomorskiego, chcąc odzyskać utracony zamek zorganizowali wyprawę. Wówczas z pomocą pospieszył im niemiecki rybak Paweł Wasznik, mieszkający na zamku. Spuścił on z okna swej komnaty sieć, po której do zamku weszło wielu rycerzy polskich zaskakując załogę zamku i zmuszając ją do poddania.
 
 
Osada ceramiczna w Sikorach - powstała w 2003 r. z inicjatywy mieszkańców wsi, mając na celu przyciągnięcie turystów do Sikor. W ramach projektu dofinansowanego w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi wybudowano piec ceramiczny oraz izbę wystawowo-warsztatową. Mieszkańcy od nowa uczyli się starych technik garncarskich, by móc oferować turystom swoje wyroby, a także prowadzić warsztaty ceramiczne dla gości odwiedzających wieś.
 
 
 
Ruiny zamku Drahim w Starym Drawsku - pozostałości warownego zamku, wzniesionego w latach 1360 - 1366 przez joannitów. Zamek zlokalizowano w wąskim  przesmyku między jeziorami: Drawsko i Żerdno w miejscu zniszczonego wczesnośredniowiecznego, słowiańskiego grodziska. Można tu zobaczyć  m. in. broń, zbroje, narzędzia tortur itp.
 
 
Pałac w Siemczynie Oddalone od Czaplinka o 8 km Siemczyno przyciąga pałacem, wzniesionym w 1722 roku w przez Hen­ninga Berndta von Goltza w stylu barokowym, wraz z pięknym, stylowym parkiem z epoki oraz przypała­cowym folwarkiem. Zwiedzając obiekt można zapoznać się z burzliwą historią wsi oraz władających nią rodów: von Goltz, von Arnim, von Bredow. Obecnie w pałacu mieszczą się: unikalne na skalę województwa Interaktywne Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych. Muzeum zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 2019 roku. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem trwa 2 godz. i odbywa się w lipcu i sierpniu. Opiekę nad zabytkiem sprawuje Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które wydaje również informatory i Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, dostępne w Pałacu. Co roku, na początku lipca odbywają się Henrykowskie Dni w Siemczynie – duża impreza plenerowa, której żelaznym punktem programu jest występ filharmonii lub opery. Dodatkowe atrakcje: Szlak Henrykowski, noclegi, restauracja, plac zabaw. Szczegóły na stronie: www.palacsiemczyno.pl, tel. 94 375 86 21. Zwiedzanie Pałacu: tel. 506 857 511
 
Głaz „Tempelburg” – znajduje się ok. 5 km od Czaplinka, nieopodal szosy prowadzącej z Czaplinka do Starego Kaleńska, w pobliżu malutkiej wsi Cichorzecze. Ta granitowa pamiątka po wielkim lodowcu sprzed kilkunastu tysięcy lat ma 19,5 m obwodu i 3,5 m wysokości. Przez wiele lat pełnił on rolę kamienia granicznego, tędy bowiem przebiegała granica Starostwa Drahimskiego. Nazwę "Tempelburg" nadano głazowi po II wojnie światowej.  
 
 
Pałac w Trzcińcu - wybudowany w 1924 roku, w stylu eklektycznym, z obszernym założeniem parkowym. Obecnie w pałacu mieści się siedziba Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego "Dom Młodzieży" im. św. Jana Bosko - niepublicznej placówki resocjalizacyjnej dla chłopców.
 
 
Kościół w Starym Drawsku - pw. Wszystkich Świętych, neogotycki, z 1870 roku,  zbudowany w dużej części z granitu uzyskanego z ruin drahimskiego zamku. Leży nad brzegiem jeziora Żerdno. U wejścia do kościoła stoi stary kajak, osłonięty drewnianym daszkiem - w ten sposób zaznaczono, że w Starym Drawsku bierze początek szlak im. Karola Wojtyły.
 
 
 
 
Drawski Park Krajobrazowy - jego powierzchnia przekracza 41 tys. ha, zaś otulina zajmuje ponad 22 tys. ha. Występuje to ponad 40 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz ok. 300pomników przyrody. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty Parku i jego otuliny zostały objęte ochroną rezerwatową - utworzono 9 rezerwatów przyrody.
 
 
 
Kościół w Broczynie - pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, wybudowany w formie 16 - bocznej rotundy o średnicy 15 metrów, od zewnątrz wykończony polnymi kamieniami.  Obok kościoła wznosi się dzwonnica z dzwonem z 1595 roku, jest to pozostałość po dawnym, ryglowym kościele.
 
 
Żelisławski Zapiecek - Żelisławie to niewielka wieś położona kilka km na zachód od Czaplinka. Działa w niej Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia "Zapiecek",od kilku lat realizujące projekt, w ramach którego promowane są tradycyjne zawody, m.in. garncarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, wypiekanie domowego chleba.
 
Jezioro Komorze - o powierzchni 416,7 ha i maksymalnej głębokości 35 m., charakteryzuje się dobrze rozwiniętą linią brzegową. Na jeziorze znajdują się 4 wyspy, największą z nich jest Wyspa Wydrza. W południowo-wschodniej części znajdują się źródła rzeki Piławy. Jezioro znajduje się w zachodniej części Drawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Borne Sulinowo.
 
 
Jezioro Drawsko - największe (1871 ha) i najgłębsze (82 m) na Pojezierzu Drawskim oraz drugie pod względem głębokości jezioro w Polsce. Ma niezwykle urozmaicona linię brzegową - pełną licznych i długich zatok. Przepływa przez nie rzeka Drawa. Na jeziorze znajduje się 12 wysp: Lelum, Polelum, Mokra, Środkowa, Zachodnia, Bagienna, Samotna, Dzika (Bobrowa), Żurawia, Czapla, Kacza oraz największa wyspa Bielawa, która jest piątą wyspą jeziorną w Polsce pod względem wielkości.
 
 
Jezioro Żerdno - o powierzchni 205 ha, zwane również Srebrnym ze względu na I klasę czystości wody oraz  wyścielający dno jeziora drobny żwir o charakterystycznym odcieniu. Nad jeziorem leżą trzy miejscowości: Stare Drawsko i dwie niewielkie wsie – Żerdno i Nowe Drawsko. Połączone jest z jeziorem Drawsko rzeką Drawą.
 
 
Jezioro Czaplino - o powierzchni 110 hai maksymalnej głębokości ok. 22 m. Czaplino jest połączone z jeziorem Drawsko poprzez mały ciek wodny, wypływający przy północno-zachodniej części jeziora. Teren jeziora został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska”, dlatego też  zabronione jest tu używanie silników mocniejszych niż 5 kW. 
 
 
Jezioro Krzemno - o powierzchni 139 ha, maksymalnej głębokości 36 metrów. Nie posiada wysp. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, mniej więcej w środku jeziora znajduje się półwysep niemal dzielący jezioro na dwie części. Dzięki przejrzystej wodzie (I klasa czystości) jezioro Krzemno jest bardzo atrakcyjne dla płetwonurków. 
 
 
Rezerwat "Dolina Pięciu Jezior" - Rezerwat krajobrazowy obejmujący najatrakcyjniejszy pod względem widokowym obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego, na który składa się początkowy fragment rzeki Drawy, z pięcioma jeziorami otoczonymi wzgórzami porośniętymi lasem bukowym. W obrębie doliny położonych jest pięć niewielkich jezior: Krzywe (Górne), Krąg (Okrągłe), Długie, Głębokie i Małe. Razem mają one powierzchnię 46,52 ha. Przez wszystkie jeziora doliny przepływa rzeka Drawa, której źródła leżą w rejonie Jeziora Krzywego. 
 
Rezerwat "Jezioro Prosino" - Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 81 ha, , chroniący miejsca bytowania i lęgu rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych - m. in. perkoz dwuczuby, łabędź niemy, krzyżówka, zimorodek czy pliszka żółta. W sezonie lęgowym można tu spotkać aż 26 gatunków ptaków, któremożna obserwować przez lornetkę ze specjalnie przygotowanego stanowiska. 
 
Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona