Gdzie się leczyć Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 

 

Szpital

Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty American Heart Of Poland

ul. Bolesława Chrobrego 4

78-500 Drawsko Pomorskie

 

https://szpitaldrawsko.pl/

https://pl-pl.facebook.com/SzpitalwDrawskuPomorskim

 


 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Obrońców Westerplatte 11

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu    z dniem 01.01.2022r. dołączył do programu Pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, gdzie każda dorosła osoba z terenu powiatu drawskiego będzie mogła uzyskać wsparcie w zakresie usług świadczeń opieki psychiatrycznej, psychologicznej, socjalnej stacjonarnej, ambulatoryjnej i środowiskowej.

Struktura, idea Centrum Zdrowia Psychicznego  wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na  lata 2017- 2022 oraz  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wprowadza działania, które są połączeniem  podstawowych zadań medycznych w zakresie zdrowia psychicznego tj. świadczenia pomocy doraźnej, środowiskowej, ambulatoryjnej i dziennej określonych w art. 5 i 5a Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.

Założenia te bezpośrednio przekładają się na komórki organizacyjne podmiotu leczniczego do których wchodzą: Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespoły Leczenia Środowiskowego, Oddział Dzienny Psychiatryczny.

W założeniu CZP obejmuje:

leczenie, kompleksową opiekę nad dorosłymi mieszańcami powiatu drawskiego

udzielanie skutecznej pomocy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich bliskim, oferując bezpłatną, szybką pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc w zakresie leczenia i zdrowienia,

odbudowę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących na terenie CZP,

odzyskanie samosterowności w różnych obszarach życia przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, osób po kryzysach psychicznych,

obudowa sieci satysfakcjonujących relacji interpersonalnych przez osoby z doświadczeniem choroby lub kryzysu psychicznego.

W Centrum Zdrowia Psychicznego opiekę nad dorosłymi pacjentami, bez skierowania sprawują: lekarz psychiatra, psycholog, koordynator opieki, terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny, asystent zdrowienia.

Udzielane świadczenia dla dorosłych są bezpłatne, świadczone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego wchodzą:

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – nr tel. 509 036 641 lub 94 314 11 83 (wewnętrzny 21)

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym – nr tel. 451 167 825

Zespół Leczenia Środowiskowego – wyjazdy do miejsca zamieszkania pacjenta – zgłaszamy telefonicznie w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym – nr tel. 451 167 827

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny – funkcjonuje od 01.09.2021r. dla pacjentów zakwalifikowanych do opieki dziennej psychiatrycznej (kwalifikuje i kieruje lekarz) – nr tel. 519 652 969

 

Poradnia jest czynna w:

    poniedziałki w godz. 08:00 – 20:00

    wtorki w godz. 08:00 – 20:00

    środy w godz. 08:00 – 18:00

    czwartki w godz. 08:00 – 20:00

    piątki w godz. 08:00 – 20:00

 

Rejestracja jest czynna w:

    poniedziałki w godz. 08:00 – 15:00

    wtorki w godz. 08:00 – 15:00

    środy w godz. 08:00 – 15:00

    czwartki w godz. 08:00 – 15:00

    piątki w godz. 08:00 – 15:00

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

tel. +48 509 036 641

tel. +48 94 314 11 83

 

Porad udzielają doświadczeni lekarze specjaliści psychiatrzy oraz psycholodzy.

 

Usługi świadczone w poradni są bezpłatne dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

 

Można się zapisywać na wizytę bez posiadania skierowania.

Porad udzielają doświadczeni lekarze specjaliści psychiatrzy oraz psycholodzy.

 

Usługi świadczone w poradni są bezpłatne dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

 

Można się zapisywać na wizytę bez posiadania skierowania.

 

Oddział w Łobzie

 

Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego w Łobzie przy ulicy Drawskiej 6. Centrum typu B

 

 

W skład Centrum wchodzą:

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 

Rejestracja jest czynna w:

 

    poniedziałki w godz. 08:00 – 14:30

    wtorki w godz. 08:00 – 14:30

    środy w godz. 08:00 – 14:30

    czwartki w godz. 08:00 – 14:30

    piątki w godz. 08:00 – 14:30

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

tel. +48 451 071 102

Zespół Leczenia Środowiskowego

 

TELEFON:

tel. +48 517 173 194

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Poradnia jest czynna w:

 

    poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00

    wtorki w godz. 08:00 – 18:00

    środy w godz. 08:00 – 18:00

    czwartki w godz. 08:00 – 18:00

    piątki w godz. 08:00 – 18:00

 

Oddział w Świdwinie

 

Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego w Świdwinie przy ulicy Drawskiej 38. Centrum Typu B.

 

 

Pomoc Doraźna  od 18:00 – 8:00 w tygodniu i całodobowo w soboty i niedziele.

 

W skład Centrum wchodzą:

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 

Rejestracja jest czynna w:

    poniedziałki w godz. 08:00 – 14:30

    wtorki w godz. 08:00 – 14:30

    środy w godz. 08:00 – 14:30

    czwartki w godz. 08:00 – 14:30

    piątki w godz. 08:00 – 14:30

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

tel. +48 451 071 100

 

Od 01.01.2023  Pomoc Doraźna  od 18:00. – 8:00 w tygodniu i całodobowo w

soboty i niedziele .

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

TELEFON:

tel. +48 451 071 101

tel. +48 606 993 284

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia jest czynna w:

    poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00

    wtorki w godz. 08:00 – 18:00

    środy w godz. 08:00 – 18:00

    czwartki w godz. 08:00 – 18:00

    piątki w godz. 08:00 – 18:00

 

Hostel CZP

znajduje się w

Złocieńcu ul. Kańsko 1,

78-520 Złocieniec.

 

Dysponuje 6 miejscami dla osób zakwalifikowanych do pobytu przez lekarza psychiatrę. Osoba korzystająca z pobytu otrzymuje wyżywienie, jest objęta opieka terapeutyczną, psychologiczną, psychiatryczną, pielęgniarską. Pobyt w hostelu jest bezpłatny ,czas pobytu dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

 

Na parterze budynku znajduje się Sala Terapii Zajęciowej dla pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego. Na I piętrze Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

 

Kontakt:

 

Łobez – telefon 451 071 102

 

Drawsko Pomorskie – telefon 451 167 825

 

Świdwin – telefon 451 071 100

 

KLUBY PACJENTA :

 

Zajęcia w Klubie pacjenta dedykowane są dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Założenia Klubu to aktywizacja społeczna, aktywizacja fizyczna, trening plastyczny i wiele innych założeń dostosowanych indywidualnie do każdego pacjenta . Pomagamy w organizacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań oraz udzielamy wsparcia psychicznego w doskonaleniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych. W ramach zajęć prowadzonych przez terapeutę zajęciowego zapewniamy uczestnikom ciepły posiłek w ciągu zajęć .

 

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.

 

ZŁOCIENIEC :

Klub Pacjenta telefon – 451 167 825.

Klub Pacjenta w Złocieńcu czynny jest:

Wtorek: 8:00-14:00

Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-14:00

Miejsce działalności Klubu pacjenta ul. Czaplinecka 1 , 78-520 Złocieniec.

Zgłoszenia uczestników telefoniczne lub osobiste przyjmujemy od poniedziałku

do piątku w godzinach 08:00- 15:00

 

ŚWIDWIN:

Klub Pacjenta telefon – tel. 451 071 100

Klub Pacjenta w Świdwinie czynny jest:

Poniedziałek: 8:00-14:00

Wtorek: 8:00-14:00

Środa : 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-18:00

Piątek: 8:00-18:00

Miejsce działalności Klubu pacjenta ul. Drawska 38- Zgłoszenia uczestników

telefoniczne lub osobiste przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach

08:00- 15:00

 

ŁOBEZ:

Klub Pacjenta telefon – 451 071 102

Klub Pacjenta w Łobzie czynny jest:

Środa: 8:00-14:00

Czwartek: 8:00-14:00

Miejsce działalności Klubu pacjenta ul. Drawska 6 , 73-150 Łobez. Zgłoszenia

uczestników telefoniczne lub osobiste przyjmujemy od poniedziałku do piątku

w godzinach 08:00- 15:00

 

Regionalne Centrum Kryzysowe w Drawsku Pomorskim

733100663 

576204565

576204508.

 
 
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna - 
Czaplinek, NZOZ Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Drahimska 65a,
tel.733 343 654

Czaplinek, Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk II” S.C., Wałecka 54A,
tel.94 375 50 72
 
Drawsko Pomorskie, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, Obrońców Westerplatte 1A,
tel.94 36 32 292

Drawsko Pomorskie, Szpitale Polskie SA, Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. Bolesława Chrobrego 4,
tel.94 363 03 35 (rejestracja), 94 363 03 88 (gabinety lekarzy), 94 363 03 43 (punkt szczepień i gabinet zabiegowy)

Kalisz Pomorski, Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., Wolności 14,
tel. 94 361 60 41 

Kalisz Pomorski, Przychodnia Rodzinna Salus, Wolności 14,
tel. 94 361 63 82

Nowe Worowo, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Chopina 7,
tel. 94 361 52 78

Ostrowice, NZOZ Awimed - Andrzej Wiącek Ostrowice, Ostrowice 96,
tel. 94 361 52 78

Wierzchowo, Przychodnia Lekarska „Eskulap”, Długa 43,
tel. 94 361 84 78

Złocieniec, NZOZ Medica S.C., Pl. 650-Lecia 1,
tel. 94 367 23 63

Złocieniec, Przychodnia Zdrowia Mysik - Med, Piłsudskiego 17,
te.94 712 59 60
 
 
 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Obrońców Westerplatte 11 (przy “czołgach”).


Rejestracja – 94 314 11 83,

Rejestracja jest czynna w:

poniedziałki w godz. 08:00 – 15:00,

wtorki w godz. 08:00 – 15:00,

środy w godz. 08:00 – 15:00,

czwartki w godz. 08:00 – 15:00.

piątki w godz. 08:00 – 15:00.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Dzwonić mogą zarówno rodzice, nauczyciele, pedagodzy jak i młodzież z Powiatu Drawskiego. Można umawiać się na wizyty, sesje terapeutyczne, pracujemy również środowiskowo, indywidualnie i rodzinnie.

Można zgłaszać swoje problemy, potrzeby jakie występują również w rodzinie, placówce… Prosimy dzwonić do naszych specjalistów.

Można również pisać na email: szpitalkansk@pro.onet.pl

Porad udzielają doświadczeni psycholodzy, pedagodzy oraz psychoterapeuci systemowi: Psycholog, Pedagog/Psychoterapeuta systemowy,

Usługi świadczone w poradni są bezpłatne dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Można się zapisywać na wizytę bez posiadania skierowania.

https://www.facebook.com/pdimdrawskopomorskie

 


 

Regionalne Centrum Kryzysowe w Drawsku Pomorskim

Siedziba: ul. Obr. Westerplatte 11 (obok czołgów) - parter

78-500 Drawsko Pomorskie

Telefon: 733 100 663

Zasięg:

- Powiat Drawski

Zakres usług to m.in.:

-wsparcie psychologiczne,

- praca socjalna,

-doradztwo pedagogiczne,

-doradztwo rodzinne,

-interwencja kryzysowa,

-wizyty środowiskowe,

- konsultacje specjalistyczne,

-prowadzenie klubu samopomocy,

- grupy wsparcia,

-profilaktyka,

-psychoprofilaktyka dla dzieci I młodzieży,

-szkolenia/warsztaty.

Wsparcie jest  udzielane m.in. z powodu:

- kryzysu w  rodzinie,

-problemów opiekuńczo-wychowawczych,

- przemocy w rodzinie,

-zagrożenia ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,

-problemów uzależnień,

-problemów psychicznych,

-konfliktów z prawem,

-zagrożenia COVID-19.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona