Komunikacja w języku migowym Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej powiatdrawski@powiatdrawski.pl,
  • fax nr 94 36 320 23,
  • oraz osobiście – Punkt Informacyjny, przy wejściu do urzędu. Proste sprawy urzędowe załatwiane są przy pomocy  pracownika Urzędu , posługującego się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 
W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy pracownika urzędu posługującego się językiem migowym, co najmniej na 1 dzień roboczy przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona