Patronat Starosty Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd Powiatu Drawskiego przyjął regulamin określający zasady przyznawania patronatu Starosty Drawskiego i używania przymiotnika „powiatowy” w nazwie konkursu, olimpiady, turnieju, przedsięwzięcia lub imprezy.
 
Określa on podmioty, które mogą otrzymać patronat, kryteria oraz szczegółową procedurę starania się o Patronat Starosty Drawskiego. Dokument precyzuje także terminy i dokumentację niezbędną w staraniu się o patronat. Istotną informację dla zainteresowanych jest zapis, iż patronat Starosty Drawskiego nie oznacza jednocześnie wsparcia finansowego dla danej imprezy.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona