Zarząd Powiatu Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 2. określanie sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu,
 3. wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
 4. gospodarowanie mieniem Powiatu,
 5. wykonywanie budżetu powiatu,
 6. sporządzanie projektów budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie gospodarowania mieniem oraz przesłanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
 7. przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,
 8. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,
 9. udzielanie informacji radnym o założeniach projektu budżetu Powiatu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 10. zawieranie umowy w sprawie obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę Powiatu, 
 11. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 12. w realizacji zadań, Zarząd Powiatu podlega Radzie Powiatu.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona