Kompetencje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Wicestarosta Drawski - Waldemar Włodarczyk

Wicestarosta Drawski - Waldemar Włodarczyk

Kancelaria Starosty, pokój 115, tel. 94 36 307 83, Fax. 94 36 320 23, e-mail: wicestarosta@powiatdrawski.pl

 
Wicestarosta Drawski - Waldemar Włodarczyk
 
Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1/ Wydziałem Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych,
2/ Wydziałem Edukacji,
3/ Wydziałem Rozwoju i Promocji Powiatu,
4/ Przewodniczącym Powiatowego zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 
Wicestarosta nadzoruje działalność:

1/ Domu Pomocy Społecznej,

2/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3/ Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim,

4/ Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka  

    Rehabilitacyjno-Kulturalnego,

5/ placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Drawskiego,

6/ w zakresie lecznictwa zamkniętego - wykonywaną na bazie majątku po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym im, Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, w tym wykonywanie umów zawartych przez Powiat Drawski na podstawie, których nastąpiło   udostępnienie majątku.

W razie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta. W tym czasie Wicestarosta jest  także uprawniony do reprezentowania  Powiatu na zewnątrz.

Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona