Kompetencje Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Skarbnik Powiatu - Joanna Andrykowska

Skarbnik Powiatu - Joanna Andrykowska

Tel. 94 36 30 791, pokój 102, e-mail: skarbnik@powiatdrawski.pl

Skarbnik powiatu nadzoruje:
Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Finansowym.
Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Głównym Księgowym budżetu Powiatu i wykonuje zadania określone w przepisach o finansach publicznych i przepisach o rachunkowości.

Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności:
 1) nadzorowaniem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu i realizacją budżetu Powiatu,
2) współdziałaniem z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w podejmowaniu  wszelkich  działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych dla Powiatu,
3) przygotowywaniem postępowania zmierzającego do wyboru przez Radę banku wykonującego obsługę budżetu,
4) przygotowywaniem projektu umowy między Zarządem a bankiem na obsługę budżetu,
5) współpracą z organami podatkowymi i finansowymi,
6) inicjowaniem i wdrażaniem efektywnego gospodarowania budżetem Powiatu,
7) nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, a w przypadku naruszenia tej dyscypliny – zawiadamia Starostę.
Skarbnik dokonuje kontrasygnaty wszystkich czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych. Do dokonania kontrasygnaty Skarbnik może upoważnić inne osoby.
Skarbnik prowadzi sprawy Powiatu powierzone przez Starostę.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona